ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЯК ПРОСТІР РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Регіональна науково-практична інтернет-конференція


24 квітня 2023 окуДепартамент освіти і науки

Житомирської обласної військової адміністрації

Комунальний заклад

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

Кафедра методики викладання навчальних предметів


Шановні науковці, докторанти, аспіранти, педагогічні працівники!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Регіональної науково-практичної інтернет-конференції

«Державний стандарт базової середньої освіти як простір реалізації нових можливостей», яка відбудеться 24 квітня 2023 року в Комунальному закладі «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.


Метою конференції є обговорення актуальних проблем реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, забезпечення трибуни для вільного обміну думками педагогів, які працювали над апробацією стандарту в 2021/2022 н.р., 2022/2023 н.р. та пошук ефективних шляхів командної співпраці закладу освіти з реалізації Державного стандарту.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Професіоналізм педагога в реалізації Державного стандарту базової середньої освіти.
2. Особливості організації освітнього процесу за Державним стандартом базової середньої освіти.
3. Психологічний супровід реалізації Державного стандарту базової середньої освіти.
4. Місце та роль сучасних інформаційних технологій у реалізації Державного стандарту базової середньої освіти.
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: дистанційна.


Участь у конференції передбачає публікацію тез в електронному збірнику матеріалів та розміщення їх для ознайомлення на сайті інституту в день роботи конференції (https://zippo.net.ua/index.php?page_id=396).

Учасникам буде надіслано електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат участі (у форматі .pdf) на зазначену в заявці електронну адресу.


Умови участі в конференції. Участь у конференції безкоштовна.
Для участі в Регіональній науково-практичній інтернет-конференції необхідно до 20 квітня:
1) надіслати на електронну адресу kmzoippo@gmail.com оформлені відповідно до вимог тези, що відповідають напряму роботи конференції;


2) відомості про автора (авторів), заповнивши заявку за покликанням https://forms.gle/DhGcBKVpFiGswCqK8


Контактні особи конференції:
Смагіна Таїса Миколаївна (завідувач кафедри методики викладання навчальних предметів, тел. +380672519106)
Колеснікова Ірина Василівна (старший викладач кафедри методики викладання навчальних предметів, тел. +380678117262)


Електронний варіант тез створити в текстовому редакторі Word і зберегти в одному з форматів *.doc, *.docx. Файли назвати прізвищем учасника конференції_зміст матеріалів, наприклад: Петренко_тези.

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Текст у вигляді документа Word, обсягом до 5 стор.
2. Параметри сторінки: формат А4, орієнтація – книжкова, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без нумерації.
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,0, без переносів.
4. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) прізвище та ініціали автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
б) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи). Усі дані про місце роботи беруться у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
г) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
д) назва тез (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
е) текст тез;
ж) список використаних джерел та літератури.
5. Список використаних джерел та літератури подається у порядку посилань. У тексті тез посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 35]; декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком «Список використаних джерел та літератури» (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Бібліографія повинна бути оформлена відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.


КОНТАКТИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

10014, УКРАЇНА

М. ЖИТОМИР

ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА, 15

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website